close

Olet mahdollisesti väärällä OBO-Bettermannin Internet-sivustolla. Voit siirtyä seuraaviin maavaihtoehtoihin:

Rakennuksen tietomalli

Rakennuksen tietomalli

Tämän hetken puhutuin aihe rakennusalalla on rakennuksen tietomalli (BIM). Saksankielisellä alueella puhutaan tässä yhteydessä usein myös rakennuksen tuotetietomallista, digitaalisesta rakennusmallista tai digitaalisesta suunnittelusta ja rakentamisesta. Usein mainitaan, että nykyisin jo BIMin suuri merkitys rakennusalalla tulee tulevaisuudessa yhä edelleen kasvamaan. Samanaikaisesti monet suunnittelijat epäilevät tulevansa korvatuiksi tai riippuvaisiksi BIMistä, koska heillä ei ole yleiskuvaa tämän suunnittelumenetelmän käyttöalueista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Mutta ensivaikutelma on pettävä, sillä BIMin käytöstä hyötyvät kaikki osapuolet.

Mikä BIM on ja mihin tarkoitukseen sitä käytetään?

Rakennuksen tuotetietomalli (BIM) on uusi suunnittelutapa suunnittelumenetelmien joukossa, eikä kuten usein luullaan, mikään ohjelma, lisenssi tai sertifikaatti. BIM tarkoittaa suunnittelu- ja rakennusprosessien simulointia ja optimointia laaja-alaisilla digitaalisilla malleilla. Rakennusten elinikäisessä hoidossa BIM tarjoaa merkittäviä etuja perinteisiin suunnittelumenetelmiin verrattuna, koska se mahdollistaa aina pääsyn rakennuksen kaikkien osa-alueiden tuotteiden yksityiskohtaisiin tietoihin.

Mitä tämä merkitsee käytännössä?

Suunnittelijoiden on kehityksen myötä siirryttävä käyttämään rakennus- ja laitteistosuunnittelussa tätä uutta menetelmää. BIMin avulla suunnittelu muuttuu tulevaisuudessa yksityiskohtaisemmaksi ja läpinäkyvämmäksi ja se edellyttää laajempialaista yhteistyötä. Digitaalinen rakennustietomalli edellyttää toimivan tietoliikenteen infrastruktuurin, johon kaikilla suunnitteluun osallistuvilla on pääsy. Kaikki tiedot, piirustukset, mallit ja asiakirjat tallennetaan ja niitä hallinnoidaan keskitetysti. Muutokset ovat heti kaikkien nähtävissä.

BIMin suuri etu on, että kaikilla projektiin osallistuvilla on aina samat tiedot. Mikäli tehdään muutoksia, ne vaikuttavat heti koko projektiin. Jos esimerkiksi kohdetietokannassa vaihdetaan yksi ovi, tämä ovi vaihtuu kaikissa suunnitelmissa ja asiakirjoissa, joissa sitä on käytetty. Tällä tavalla voidaan jo suunnitteluvaiheessa vähentää merkittävästi virheitä ja rakennusvaiheen virheiden aiheuttamien korjausten kustannuksia sekä näin lisätä suunnittelun luotettavuutta.

Suunnittelijat käyttävät tällöin tavallisesti laajoja tietokantoja, joista he saavat eri rakenneosat suunnitelmiinsa ja voivat liittää ne suunnitteluohjelmiin. BIM-menetelmän mukaisessa suunnittelussa rakenneosia tulee käyttää keskitetysti niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista yhtenäisesti määritetyillä parametreilla. BIM-kehityksen myötä kohteiden 3D-mallit eivät muutu vain yksityiskohtaisimmiksi, vaan kohteisiin tallennetaan suoraan myös määrättyjä tietoja. Näin kaikki tiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta - tämä on BIMin olennainen ominaisuus. Tällöin OBO Bettermann tukee suunnittelijoita antamalla heidän käyttöönsä tarvittavat tuotetiedot eri vaiheissa suoritettavaa suunnittelua varten.

Ohjelmistovalmistaja Autodesk on merkittävästi edistänyt BIMin kehitystä optimoimalla Revit ohjelmaratkaisunsa BIMin avulla suoritettavan suunnittelun vaatimusten mukaiseksi. OBO Bettermann antaa Revit-ohjelmaan tiedot, joita asiakkaat voivat käyttää suunnittelussa. Tiedot voi ladata seuraaviin BIM-alustoihin.

MEPcontent

Autodesk Seek

Jos sinulla on kysyttävää BIMistä tai suunnitteluohjelmistoista, ota meihin yhteyttä!

Dipl.-Ing.(FH) Florian Busche
busche.florian@obo.de